Cô Đỗ Thị Thanh Thủy tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia năm 2009 (ULIS) và Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hà Nội (HANU) năm 2013
Cô Thủy có 13 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh đa dạng trình độ và đối tượng người học.
* Cựu Giảng viên Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Giảng viên thỉnh giảng CĐSP Hà Nội
* Cố vấn đào tạo (Academic Manager) tại Công ty Cổ phần Giáo dục trực tuyến IDEAS
* Giáo viên luyện thi vào 10 Chuyên Anh, luyện thi Chứng chỉ IELTS, KET, PET…